Η σισύφεια ρίζα της ελιάς/ The sisyphean root of the olive tree

  Τι σημαίνει ν’ ανεβάζεις τον βράχο στην κορφή για να τον βλέπεις να κυλά προς τα κάτω, ξεκινώντας πάλι από την αρχή, εκεί που ο ιδρώτας στεγνώνει μόνο για να ετοιμάσει το επόμενο γέμισμα των πόρων στην ατελεύτητα κύκλια βιάση;
 Κατά τον Αλμπέρ Καμύ, πρόκειται για διεργασία που απολήγει στο ξύπνημα της συνείδησης. Η αφομοίωση της ανώφελης επανάληψης μετατρέπει σταδιακά το βάσανο σε συνείδηση από την οποία λειαίνεται κάθε προσδοκία θεόθεν σωτηρίας. Το κάτεργο γίνεται μαθητεία που διαυγάζει μια απομαγεμένη αντίληψη της ζωής – και τότε, μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, εμφανίζεται το πρώτο φως: η στιγμή της αφύπνισης.
 «Δεν υπάρχει ήλιος χωρίς σκιά˙ και πρέπει να γνωρίσουμε τη νύχτα» γράφει ο Καμύ.
 Πρέπει λοιπόν να γνωρίσουμε τη «νύχτα» ώστε να μπορέσουμε κάποτε να εκτελέσουμε τη διαθήκη που ο αφυπνισμένος Σίσυφος μάς κληροδότησε – τότε, παλιά, κάπου τρεις χιλιάδες χρόνια πριν.

 Στις 25 του Αυγούστου, η εικαστική ομάδα Εν Φλω, υιοθετεί την παραπάνω ρήση και γνωρίζει τη δική της συμβολική νύχτα, μεταφέροντας έναν εγχάρακτο όγκο, τον δικό της σισύφειο βράχο, από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Δήμου Χανίων μέχρι το Μουσείο του Δήμου Πλατανιά (7,2 χιλιόμετρα πεζοπορίας), τερματίζοντας στο ζωντανό μνημείο της ελιάς που δεσπόζει στον χώρο, σαν αδιόρατη γέφυρα που ενώνει κόσμους και εποχές.
 Ένα διαδραστικό παίγνιο, μια προσομοίωση του σισύφειου άχθους, ξετυλιγμένη στο νοητό κύκλο του δέντρου, θα προσκαλέσει τους θεατές σε μια καταβύθιση στη συνειδησιακή νύχτα – χρεία του φωτός, όργανο εξευμενισμού της Ερινύας που ενδόμυχα καταδιώκει τον καθέναν από μας σε τούτη τη μητροκτόνα ιστορική συγκυρία.
 Το δρώμενο  «ΣΙΣΥφως»  δεν τίθεται, όπως ο τίτλος του δηλώνει, υπέρ του σκοταδιού, αλλά υπέρ της ζωής, υπέρ του φωτός: αντλώντας πρώτες ύλες απ’ την πανάρχαιη ρίζα του δέντρου, οι καλλιτέχνες θα μπολιάσουν τα εικαστικά φύλλα που θα διανεμηθούν σε μια σειρά από τοποθεσίες (σ’ όλο μήκος του νόστου, από την Κρήτη μέχρι τη Φλώρινα) με τον σπόρο του πρώτου φωτός, τον σπόρο που φυτεύτηκε κατά το υπόγειο ξύπνημα του Σίσυφου, διαπερνώντας τα χώματα, υψώνοντας το δέντρο και καρπίζοντας στον κόσμο την απαρχή μιας άλλης εμπιστοσύνης του ανθρώπου στον άνθρωπο – τότε, παλιά, κάπου τρεις χιλιάδες χρόνια πριν.
 Δ. Τανούδης / Εικαστική Ομάδα Εν ΦλωIs there a meaning in rolling an immense boulder up to the top of a hill only to watch it roll back down, and then start again from the beginning, to the point that sweat dries, only to prepare all skin pores to be refilled in this everlasting cycle?

According to A. Camy, there is something in that process that leads to the awakening of consciousness. The assimilation of a pointless repetition gradually turns suffering into consciousness, minimizing every expectation of god given salvation. Torment becomes apprenticeship that clarifies a non-magical perception of life and then in the darkness of the night comes the first light: The Moment of Awakening.

“There is no sun without shadow, and we must get to know “the night”.” writes A. Camus.

Thus we need to learn about the “night” so that one day to carry on the will that the awakened Sisyphus inherited to us, almost three thousand years ago.

On the 25th of August 2013, team  En Flo, will adopt Camus’s quote and get to know their own symbolic night, by carrying an engraved bulk, their own Sishypean boulder, from the Museum of Contemporary Art-Olivepress, to the Olive Tree Museum of  Vouves (7.2 Km of hiking) finishing at the living Olive Monument that stands out like an intangible bridge connecting worlds and eras.

An interactive game that simulates the Sishypean effort will unfold in the imaginable circle of the tree, inviting  the viewers in a submersion down to the night of consciousness in search of the light, which will placate the Furies, that deep down persecute each one of us, in this matricidal historical conjuncture.

Project “SISYphṓs’’ is not about darkness, it is about life and light.  Absorbing raw material from the roots of the old Olive Tree, the artists will graft the artistic radicles that will be then distributed in a number of cities (along the whole journey of returning from Crete to Florina ). Carrying the seed of the first light that was planted during the underground awakening of Sisyphus, penetrating the soil, growing the tree and handing to the world as its born fruits, the start of a trusting relationship between all mankind, from back then, almost three thousand years ago.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου