Βio

Gr/Eng

 Η εικαστική ομάδα ΕΝ ΦΛΩ  (Εν Φλωρίνņ) σχηματίστηκε στις αρχές του 2011 και απαρτίζεται από φοιτητές, αποφοίτους και διδάσκοντες της Σχολής Καλών Τεχνών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό να είναι παρούσα με τις δράσεις και τις εκθέσεις της σε καίρια πολιτιστικά δρώμενα της Ελλάδας και της Ευρώπης.


Συμμετοχές:

                                    ·        ART ATHINA 2011, «Χ_ΑΡΤ_ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ», 
             «ΤΥΠΩΘΉΤΩ», (12-15/5/11)
·        3ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Δρόμου, «Χ_ΑΡΤ_ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ», (31/6 – 4/7/11)
·        Πολυ-χώρος Αχαρνών ΠΑΡΑΠΕΡΑ, «Μπουγάδα Χ_ΑΡΤ_ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ», (4-5/7/11)
·        ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Συλλογή Οικονόμου, «Συλλέκτες της τελευταίας ημέρας», (24- 25/9/11)
·        Γκαλερί TAF, ομαδική έκθεση “Μικροί Κήποι Ευτυχίας’’, «Χ_ΑΡΤ_ΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ με ουρά», (10/11/11),
·        Κεντρική Αγορά της Φλώρινας , «Ο πάγκος των ΕΝ-ΦΛΩ», (21/12/11)
·        Winter Festival, «Χ _ ΑΡΤ_ΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ» (23/12/11)
·        Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας, ΣΤΕΓΗ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Νύχτα των Μουσείων, «Τι κρίμα για το χρήμα»,  (18/6/12)
·        Γκαλερί Αrtis Causa, Η Τέχνη της Χαρακτικής στην Βόρεια Ελλάδα , μέρος ΙΙ, (5-28/6/12)
·        Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Έκθεση “Its the Political EconomyStupid”, «Kρίμα για το Xρήμα», (27/6/12)
·        Αthens Print Fest 2012, Διεθνές Φεστιβάλ Χαρακτικής και Εκτυπώσεων, Πινακοθήκη  Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), «Πατάτες τυπωτές», (28/9/12)
·        Camp Point, « Solanum Tuberosum»(1-23/12/2012)
·        Art-Athina , «Σίσυ-φως», (16-19/5/2013)
·         Μουσείο Μπενάκη, Ημέρα και Νύχτα Μουσείων, «Σισύφεια Διαδρομή», (18/5/2013)
·        Ιστορικό Μουσείο Εθνικής Τράπεζας, Ημέρα και Νύχτα Μουσείων, «Συντρέχω- Αλλάζω», (18/5/2013)
·         Χανιά ART2013, Εικαστικές διαδρομές στο νομό Χανίων, "Η Σισύφεια ρίζα της ελιάς", (25/8/2013)
·        Αισχύλεια 2013, Σίσυ-φως- "Κατάσταση πρόσφυγα", (30/8/2013)
·        Δημήτρια 2013, Συνφάγωμεν, Σίσυ-φως-"Συνοδοιπόρος", (29/9/2013)
·        Lembessi Art 2013, Τεχνοχώρος/art gallery, "Σπόροι Ζωής", (13/10/2013)


    Τhe artistic group EN FLO, (En Florini) was established in the winter of 2011. It is comprised of students, graduates and professors from the School of Fine arts, Department of Visual and Applied Arts at the University of Western Macedonia located in Florina, in order to present their actions at main cultural events in Greece and all around Europe. 

Participations:

·        ART ATHINA 2011, "Χ_ART_BANKNOTES", "IMPRIMATUR", ( 12-15/5/11)
·         3 rd International Street Theater Festival, "Χ_ART_BANKNOTES", (31/6 – 4/7/11, )
·         Parapera multipurpose art space, " Laundry  line of Χ_ART_BANKNOTES", ( 4-5/7/11)
·        Municipal gallery of Athens, George Economou Cccollection, "Collectors of the last day", (24- 25/9/11)
·      TAF gallery, group exhibition “Small garderns of Happiness’’, "Χ_ART_BANKNOTES with tails", (10/11/11),
·        Main market of Florina , "The bench of En-Flo", (21/12/11)
·        Winter Festival, "Χ _ ΑΡΤ_ΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ" (23/12/11)
·        Contemporary Art Museum of Florina, House of friends of arts, Night of Museums, "What a shame for the money",  (18/6/12)
·        Αrtis Causa gallery, "The art of printmaking in North Greece", part 2, (5-28/6/12)
·       Thessaloniki Center of Contemporary Art, “Its the Political EconomyStupid” exhbition, "What a shame for the money", (27/6/12)
·        Αthens Print Fest 2012, International Engraving and Printmaking Festival, Municipal gallery of Athens, Avdi Sq. Metaxurgio, "Printed Potatoes", (28/9/12)
·        Camp Point, "Solanum Tuberosum"(1-23/12/2012)
·        Art-Athina , "Sysi-phos", (16-19/5/2013)
·        Benaki Museum, Night and day of the Museums, "Sysiphean Route", (18/5/2013)
·       National Bank, Historical Archive of the Museum, Night and day of the Museums, « Subserve-Change», (18/5/2013)
·        ChaniaART2013, "Artistic routes at the county of Chania, "The Sysiphean root of the olive-tree", (25/8/2013)
·        Aisxylia Festival 2013, "Sisy-phos-Refugee Status", (30/8/2013)
·        Dimitria 2013, Synfagomen," Sysi-phos-Fellow traveller", (29/9/2013)
·        Lembessi Art 2013, Technohoros, art gallery, "Seeds of Life", (13/10/2013)    
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου